woensdag 12 maart 2008

Geert Wilders

Het is de lezers uit Nederland vast niet ontgaan dat Geert Wilders een anti-koran film met de naam Fitna uitbrengt. Los van het feit dat deze man het nodig vindt om zijn politieke spreektijd te benutten om mensen te beledigen en de grootsmogelijke onzin te verkondingen, raakt het ons nu ook.

Dat klinkt misschien raar als je in Hong Kong woont maar gisteren kregen wij via onze interne travel desk de mededeling om voorzichtig te zijn met reizen naar Nederland.

Wat? Nederland? Ik wilde het eerst niet geloven maar het was echt waar.

Er stond in dat deze film tot een verhoogde internationale terreurdreiging heeft geleid waardoor het level van 'beperkt' naar 'aanzienlijk' is aangepast.

Wat verder opviel, was dat er een uitgebreide verklaring in het memo was opgenomen waarin werd geschreven dat de Nederlandse regering al met minstens 30 ambassadeurs van moslimlanden heeft gesproken om het standpunt van de regering met betrekking tot deze film uit te leggen.

Uiteraard wekte dat alom verbazing en enkele collega's vroegen me hoe dat nu toch kon. Nederland is wel het laatste land ter wereld waar men internationaal gezien terreuraanslagen verwacht. Tja, en wat moet ik daar nu op zeggen?

We hebben het hier over Nederland dat staat voor tolerantie, vrijheid en openheid naar andere culturen. Althans dat is 'mijn' Nederland en dat is ook wat ik andere mensen vertel over Nederland.

Een verschijnsel als Geert Wilders en de dingen waar hij voor staat, passen hier dus helemaal niet in en ik begrijp zelf eerlijk gezegd ook niet hoe het zover heeft kunnen komen.

En nu raakt het mensen die naar Nederland willen reizen doordat er nog zwaardere veiligheidcontroles plaatsvinden en er 'iets' zou kunnen gebeuren. Dat is toch geen prettig idee.

Mocht het escaleren dan ben je als Nederlandse ex pat of toerist in een moslimland ook niet meer veilig. Voor het geval dat gebeurt, schijnen er zelfs al plannen klaar te liggen om Nederlanders zo snel mogelijk te evacueren.

Mijn vraag is daarom: Wat is het uiteindelijke doel van meneer Wilders? Wat wil hij bereiken? Een makkelijk doelwit om op te richten en zijn frustraties op uit te leven, het willens en wetens in gevaar brengen van medelanders, het schaden van Nederlandse bedrijven die zaken doen in moslimlanden of het schaden van het aanzien van Nederland?

Ik zie echt niet in hoe je hiermee iets positiefs kunt bereiken. Maar wil hij dat wel? Ik vraag het me af maar ik vraag me ook af wanneer de Nederlandse bevolking nu eens opstaat en aangeeft dat het deze man zat is.

Geen opmerkingen: